Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA

02.12.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 6.12.2021 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Jarosława WILKA

na temat: "Mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowych platform integracyjnych wspomagających realizację zadań publicznych"

Promotor:
dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Dominik SANKOWSKI z PŁ

 
prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI z UW.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/.

Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: anna.krukowska@wat.edu.pl w terminie do 5.12.2021 r. do godz. 15:00. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.