Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY

28.10.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 13:00 w trybie hybrydowym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY

na temat: "Modeling of directional radio links and the accuracy of 5G link budget estimation"

Promotor:
dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Jan KELNER

Recenzenci:
dr hab. inż. Sławomir AMBROZIAK, prof. PG

 
dr hab. inż. Łukasz JANUSZKIEWICZ, prof. PŁ

 
dr hab. inż. Ryszard ZIELIŃSKI, prof. PWr


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/.


Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: iwona.leskiewicz@wat.edu.pl w terminie do 24.11.2021 r. do godz. 15:30. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.