Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola ANTCZAKA

27.05.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 12:00, w sali 317, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karola ANTCZAKA

na temat: "GENERATIVE MODELS FOR TRAINING AND EVALUATION OF DEEP NEURAL NETWORKS IN MEDICINE: SELECTED APPLICATIONS"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK - WCY Wojskowa Akademia Techniczna

Recenzenci:
dr hab. inż. Urszula MARKOWSKA-KACZMAR - Politechnika Wrocławska

 
prof. dr hab. Robert CIERNIAK - Politechnika Częstochowska


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.