Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka WERNIKOWSKIEGO

26.10.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 03.11.2022 r. o godz. 10:15 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Marka WERNIKOWSKIEGO

na temat: "Generation on images for stereoscopic displays usings selected perceptual features of human visual system" (Generowanie obrazów dla wyświetlaczy stereoskopowych z uwzględnieniem wybranych cech percepcyjnych układu wzrokowego człowieka)

Promotor:
dr hab. inż. Radosław MANTIUK, prof. ZUT

 

Recenzenci:
prof. Alan CHALMERS, University of Warwick, United Kingdom

 
prof. dr hab. inż. Przemysław ROKITA, Politechnika Warszawska
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, ul. Żołnierska 49, Szczecin. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP ZUT: https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki/przewody-doktorskie.html

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: mwroblewska@wi.zut.edu.pl co najmnije 24 godziny przed rozpoczeciem obrony.