Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Jana DYKA

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 23 września 2019 r. o godz. 13:00, w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Michała Jana DYKA

na temat: "The method for knowledge acquisition from sensor networks and the Internet of Things using model of augmented perception"

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT - WCY WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA - WCY WAT

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Ewa NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ - WEiTI PW

 
prof. dr hab. inż. Andrzej KWIECIEŃ - WAEiI PŚ


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.