Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra KONOPKI

02.05.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 03.06.2022 r. o godz. 09:00 w formie wideokonferencji na platformie MS TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra KONOPKI

na temat: "Designed and evaluation of data quality control methods for a very high bandwidth data acquisition and processing system in the futire CERN/ALICE 02 framework"

Promotor:
prof. dr hab. inż. marek GORGOŃ, AGH
Drugi promotor:
dr hab. Jacek OTWINOWSKI, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 

 

 

Recenzenci:
dr hab. inż. Krzysztof GROCHLA, prof. IITIS PAN, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 
dr hab. Tomasz GWIZDAŁŁA, prof UŁ, Uniwersytet Łódzki
 
Z rozprawą doktorską wraz z recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/stopnie-naukowe/postepowania-w-sprawie-nadanie-stopnia-dr/informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/

Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: staron@agh.edu.pl.