Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra NIKIELA

12.12.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 22.12.2022 r. o godz. 09:30 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra NIKIELA

na temat: "Automating software development for distributed control systems with the OPC UA standard"

Promotor:
dr hab. Krzysztof KORCYL, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 

Recenzenci:
dr hab. inż. Paweł CZARNUL, prof. PG, Politechnika Gdańska

 
prof. dr hab. inż. Roman WYRZYKOWSKI, Politechnika Częstochowska
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej: https://doktoraty.iet.ahg.edu.pl

Obrona odbędzie się w w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Obrona dostępna będzie pod adresem: https://tinyurl.com/2p96ny2b