Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Stanisława KOLMANNA

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 11:30, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Piotra Stanisława KOLMANNA

na temat: "Koncepcja pozarządowego komponentu zintegrowanego systemu ratowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej"

Promotor:
dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. SGSP

Recenzenci:
prof. dr hab. Romuald KALINOWSKI

 
dr hab. inż. Bogdan KOSOWSKI, prof. UJ


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.