Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

20.01.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 01.02.2022 r. o godz. 11:00 w postaci wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

na temat: "Solving the Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic"

Promotor:
prof. dr hab. Andrzej MARCINIAK
 

 

 

Recenzenci:
dr hab. inż. Mariusz BORAWSKI, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 
dr hab. inż. Jerzy RESPONDEK, prof. PŚ (Poletechnika Śląska)
 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Politechniki Poznańskiej w budynku Biblioteki Technicznej przy ul. Piotrowo 2.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej http://cat.put.poznan.pl.

Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl w terminie do 31.01.2022 r. do godz. 10:00.