Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA

28.10.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 10:30 w trybie hybrydowym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA

na temat: "Synteza logiczna funkcji boolowskich szczególnej postaci"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁUBA

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bolesław Czesław POCHOPIEŃ

 
dr hab. inż. Roman Stanisław DENIZIAK, prof. PŚk

 
dr hab. inż. Ireneusz MROZEK, prof. PB


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/.


Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: iwona.leskiewicz@wat.edu.pl w terminie do 29.11.2021 r. do godz. 12:00. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.