Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MROZKA

23.11.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza MRZOKA

na temat: "Wykorzystanie metody asynchronicznego próbkowania sygnałów i splotowych sieci neuronowych do oceny jakości transmisji optycznej"

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof PERLICKI, Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Sławomir SUJECKI, Politechnika Wrocławska

 
prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI, Politechnika Poznańska
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Tomasz-Mrozek

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji: dr hab. inż. Tomasz Trzciński – email : tomasz.trzcinski@pw.edu.pl do dnia 5 grudnia 2022 do godz. 12.00.