Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

07.12.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14:00 w trybie hybrydowym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

na temat: "Stochastic dynamics of systems with complex interactions"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Ewaryst RAFAJŁOWICZ
Drugi promotor:
dr hab. inż. Tyll KRUEGER, prof. uczelni

 

Recenzenci:
dr hab. Ewa SZCZUREK z UW

 
prof. dr Thomas GOETZ z The University of Koblenz-Landau (Niemcy)

 
prof. dr Rafael MIKOLAJCZYK z Martin Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy)

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspianskiego 27.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP PWr https://bip.pwr.edu.pl/.

Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: anna.sobok@pwr.edu.pl w terminie do 20.12.2021 r. do godz. 15:00. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.