Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Władysława Józefa DUDZICA

05.01.2023

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zawiadamiają, że w dniu 06.02.2023r. o godz. 12:00 w trybie stacjonarnym w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Władysława Józefa DUDZICA

na temat: "Metody zautomatyzowanego poszukiwania charakterystyk różnicowych w odniesieniu do kryptoanalizy szyfrów blokowych."

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, DKWOC
Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof KANCIAK, WAT

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew KOTULSKI, Politechnika Warszawska

 
dr hab. inż. Grzegorz BOROWIK, prof. UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa, prodziekan ds. informatyki

 
dr hab. inż. Arkadiusz ORŁOWSKI, prof. SGGW
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głownek Wojskowej Akademii Technicznej. Rozprawa, streszczenie i recenzje dostępne są również na stronie internetowej BIP WAT.

Obrona odbędzie się w Sali nr 308 w budynku głównym WAT.