Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Xin CHANGA

02.05.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 30.05.2022 r. o godz. 12:00 w trybie stacjonarnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Xin CHANGA

na temat: "Human emotion recognition from image nad speech using deep neutral networks"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Władysław SKARBEK, Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogusław CYGANEK, AGH w Krakowie

 
prof. dr hab. inż. Konrad WOJCIECHOWSKI, Politechnika Śląska
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Xin-Chang

Obrona odbędzie się w Sali nr 116. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: grzegorz.pastuszak@pw.edu.pl w terminie do 27.05.2022 r. do godz. 12:00.