Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa KALETY

12.01.2023

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 26.01.2023r. o godz. 13:00 w trybie wideokonferencji, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Zbigniewa KALETY

na temat: "Regułowy algorytm automatycznego rozstrzygania wieloznaczności leksykalnej na granicy części mowy w testach języka polskiego"

Promotor:
prof. dr hab.  Wiesław LUBASZEWSKI, UJ
Promotor pomocniczy:
dr inż. Michał KORZYCKI

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek SKOMOROWSKI, UJ

 
dr hab. Filip GRALIŃSKI, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Rozprawa, streszczenie i recenzje dostępne są również na stronie internetowej https://doktoraty.iet.agh.edu.pl.

Obrona odbędzie się na platformie MS TEAMS. Dostępna bedzie pod adresem https://tinyurl.com/44v5mtya