Obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka GABRIELA

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 11:30, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jacka GABRIELA

na temat: "Koncepcja funkcjonowania prywatnych podmiotów ochrony osób i mienia z perspektywy deontologii zawodowej"

Promotor:
dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław JARMOSZKO

 
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.