Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny LUBIMOW

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 23 września 2019 r. o godz. 13:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny LUBIMOW

na temat: "Współpraca transgraniczna Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec w monitorowaniu i diagnozowaniu zagrożeń bezpieczeństwa w procesach migracyjnych"

Promotor:
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK - WAT
Promotor pomocniczy:
dr Anna CHABASIŃSKA

Recenzenci:
dr hab. Wojciech NOWIAK, prof. UAM

 
dr hab. inż. Leszek ELAK, prof. ASzWoj


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.