Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila KUCHARSKIEGO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 11:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kamila KUCHARSKIEGO

na temat: "Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych"

Promotor:
dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT

Recenzenci:
prof. dr hab. Juliusz KOTYŃSKI

 
dr hab. Piotr KWIATKIEWICZ, prof. UZ


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.