Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zofii HUCZEK

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 9:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Zofii HUCZEK

na temat: "Bezpieczeństwo kulturowe Polski w percepcji kandydatów na żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP"

Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr Małgorzata JAROSZYŃSKA

Recenzenci:
dr hab. Halina ŚWIEBODA, prof. ASzWoj

 
dr hab. Mariusz KUBIAK, prof. UPH


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.