Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Aleksandra RYSZAWY

12.07.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 13:00, w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pawła Aleksandra RYSZAWY

na temat: "A recconfigurable quantum-inspired evolutionary algorithm"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Marian CHUDY - Wojskowa Akademia Techniczna

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA - Politechnika Śląska

 
dr hab. inż. Jerzy BALICKI - Politechnika Warszawska


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.