Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła KAWALERSKIEGO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 12:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pawła KAWALERSKIEGO

na temat: "Wymiary bezpieczeństwa narodowego w ujęciu systemowym"

Promotor:
dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr Joanna SKULSKA

Recenzenci:
dr hab. Krzysztof DRABIK, prof. ASzWoj

 
dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. UKW


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.