Obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 9:30, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO

na temat: "Koncepcja systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych"

Promotor:
dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr Natalia MOCH

Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej BUJAK, prof. WSB

 
dr hab. inż. Waldemar SCHEFFS


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.