Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO

08.03.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 12:00, w sali 1002, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT (Gen. Urbanowicza 9) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO

na temat: "Zapewnienie informacyjnej ciągłości działania Systemu Zarządzania Kryzysowego"

Promotor:
dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT

Promotor pomocniczy:
dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ

 
prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w pokoju nr 8 w budynku 65 oraz w Oddziale Informacji Naukowej BG WAT.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.