Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego, edycja 2021/2022

19.11.2021

Udział w Konkursie szkoły mogą zgłaszać drogą elektroniczną do poniedziałku 22 listopada.  
3 grudnia zostanie przeprowadozny I etap konkursu, a finał odbędzie się 18 marca 2022r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym szkół imienia gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem WAT.
To już XIII edycja konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień  i  zainteresowań  matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT.
Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu jest prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z Instyttutu Matematyki i Kryptologii WCY.

Zakres materiału obowiązującego w Konkursie jest zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.
Harmonogram konkursu

W finale poprzedniej, XII edycji, konkursu udział wzięlo 97. uczniów z całej Polski. Eliminacje do konkursu odbyły się w 52 szkołach w grudniu 2020 r., uczestniczyło w nich ponad 1000 uczniów.

Więcej informacji dostepne jest na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.