Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego XII edycja

08.03.2021

19 marca b.r. odbędzie się finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Do finału w formie zdalnej przystąpi 108 uczestników z 52. szkół.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym do stu ośmiu szkół objętych patronatem  Wojskowej Akademii Technicznej. Organizatorem Konkursu jest WAT, a honorowy patronat nad Konkursem sprawuje JM Rektor – Komendant WAT.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień  i  zainteresowań  matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT.

Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu był prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki. Za tegoroczny konkurs odpowiada merytorycznie Dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii (IMiK) dr hab. Marek Kojdecki.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją o zamknięciu szkół ponadpodstawowych w kraju, w tym roku konkurs zostanie zorganizowany zdalnie na portalu https://www.testportal.pl/ . Będzie miał postać testu wielokrotnego wyboru. Finaliści odpowiadają na 15 pytań. Do każdego z nich są zaproponowane 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery są poprawne.

Obecna edycja dorocznego Konkursu jest dwunastą z kolei. W eliminacjach przeprowadzonych w 52 szkołach w grudniu 2020 roku wzięło udział ponad 1000 uczniów, z których 108 zakwalifikowało się do finału.

Łącznie w dwunastu edycjach Konkursu wzięło udział ponad 11000 uczestników, niektórzy dwu- i trzykrotnie.

Zakres materiału obowiązującego w Konkursie jest zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ogolnopolski-konkurs-matematyczny/.