Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym r.a. 2021/2022

17.09.2021

UWAGA, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią komunikatu Dziekana Wydziału Cybernetyki określającego organizację procesu dydaktycznego na naszym wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie komunikatu Rektora-Komendanta WAT z dnia 10 września 2021 r. dotyczącego organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, decyzją Dziekana Wydziału Cybernetyki zajęcia dydaktyczne będą realizowane hybrydowo, w przeważającej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej). 

Wykłady i seminaria będą prowadzone w całości w formie zdalnej. W przypadku pozostałych form zajęć (w tym: ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz zaliczeń i egzaminów mogą się odbywać stacjonarnie w salach dydaktycznych uczelni, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zajęcia dydaktyczne będą planowane w taki sposób, aby forma zdalna w najmniejszym możliwym stopniu kolidowała z zajęciami w salach uczelni. 

Rozwój sytuacji w kraju oraz odgórne wytyczne mogą spowodować konieczność wprowadzenia kolejnych zmian organizacyjnych, o których Dziekan będzie na bieżąco informował w komunikatach oraz na stronie internetowej Wydziału.

Informacja dodatkowa dla studentów 1-ego semestru studiów I stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich (JSM)

Decyzją Dziekana Wydziału Cybernetyki wszystkie zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów I st. oraz JSM w okresie 1-17 października odbędą się w formie stacjonarnej w uczelni, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz podziału na mniejsze grupy.