Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym r.a. 2022/2023

30.08.2022

UWAGA, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią komunikatu Dziekana Wydziału Cybernetyki określającego organizację procesu dydaktycznego na naszym wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zgodnie z wytycznymi MEiN oraz MON, a także biorąc pod uwagę oczekiwania studentów i kadry dydaktycznej Wydziału zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023 będą realizowane w schemacie hybrydowym.
 
Studenci wojskowi odbywają wszystkie zajęcia stacjonarnie w uczelni.
Studenci cywilni I roku na studiach I st.  również odbywają wszystkie zajęcia stacjonarnie w uczelni.
 
Studenci cywilni innych semestrów I st. oraz studenci cywilni II st. odbywają zajęcia hybrydowo
Oznacza to, że większość zajęć będzie stacjonarnie w uczelni, jednakże w wybrane dni zajęcia mogą być prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (MS Teams, Webex). Obowiązuje zasada jednolitego sposobu zajęć w ciągu dnia, bez łączenia zajęć stacjonarnych i zdalnych.