Płk Mariusz Chmielewski laureatem Buzdyganów 2019

31.01.2020

Kapituła nagrody Buzdygany wybrała sześć osób, którym przyznała te szczególne wyróżnienia, zwane wojskowymi Oskarami. Wśród laureatów jest płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Płk dr inż. Mariusz Chmielewski uzyskał najlepsze wyniki egzaminów oficerskich w 2002 r., za co otrzymał Nagrodę Rektora-Komendanta WAT. Prymus promocji w 2003 r., wyróżniony przez Prezydenta RP. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu identyfikacji zagrożeń terrorystycznych, w dyscyplinie inżynieria wiedzy, pt: „Ontology-based indirect association assessment method using graph and logic reasoning techniques”.  W latach 2010 – 2019 wraz z zespołami studenckimi zdobył 15 czołowych nagród na finałach krajowych i odniósł znaczące sukcesy międzynarodowe w konkursach technologicznych Microsoft ImagineCup oraz Atlantic Council Cyber 9/12, czterokrotnie reprezentował Polskę na finałach światowych konkursów.

Za opracowane wynalazki: PULSE, BodyGUARD, SENSE, SAPER, IDEA, H.E.L.P., TESLA, PATRON, iSULIN, FARM, MORPHEUS, ELEPHANT, NERVE, HealthPoint, SymSG Border Tactics, wraz z zespołami współautorów zdobył ponad 80 międzynarodowych nagród specjalnych i medali, w tym 4 grand prix wystaw oraz nagród za najlepszy wynalazek. W uznaniu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacji otrzymał wyróżnienia: Honor of invention for Inventions and scientific achievements Taipei (2014 r.), Leading Innovation Award INST (2014 r.) i Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira (2016 r.).

Płk Chmielewski jest opiekunem naukowym Koła Zainteresowań Cybernetycznych oraz laureatem NATO TIDE Hackaton 2019  i NATO TIDE Sprint w kategorii Modeling Challenge. Realizował 22 prace badawczo-rozwojowe (spośród których pięcioma kierował) w dziedzinie modelowania pola walki, symulacji komputerowej, wspomagania dowodzenia, diagnostyki medycznej i telemedycyny, na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiej Agencji Obrony. Za działalność naukową i wynalazczą został nagrodzony 9 nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz dyplomami i listami gratulacyjnymi od przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Od 2017 r. pełni funkcję zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Buzdygany przyznawane są wyróżniającym się osobowościom Wojska Polskiego. Kapituła konkursu zebrała się już po raz 26. Znaleźli się w niej przedstawiciele Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz laureaci ubiegłorocznych Buzdyganów. Spośród kilkudziesięciu kandydatów wybrano sześciu. Nagrodę przyznano także laureatowi wyłonionemu przez internautów.

Wszyscy wyróżnieni odbiorą Buzdygany podczas uroczystej gali 20 marca w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Nike Schuhe