Podchorążowie z WCY podejmują kolejne wyzwanie!

01.02.2021

Studenci WCY biorą udział w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP). Wypełniając warunki I. etapu konkursu podchorążowie Patryk Barczak, Dominik Dawidziak, Kacper Kukuła, Adrian Malik i Piotr Zdun przygotowali koncepcję platformy BSP BATALION, która zakłada skonstruowanie operacyjno-rozpoznawczych, bezzałogowych statków powietrznych typu VTOL (vertical take-off and landing) oraz systemu informatycznego pozwalającego na zarządzanie zespołem takich statków. Platforma systemowa, dzięki wykorzystaniu technologii chmurowych ma umożliwić podłączenie do niej wielu autonomicznych statków bezzałogowych, które będą wykonywać planowane misje operacyjno-rozpoznawcze. Podczas wykonywanych misji, drony będą przesyłać obrazy z kamer (konwencjonalnych oraz termowizyjnych) do systemu analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Zgromadzone dane będą przetwarzane w chmurze i analizowane pod kątem wykrywania i rozpoznawania obiektów. Operator obsługujący system będzie powiadamiany o ich wykryciu z podaniem danych lokalizacyjnych. Przedstawiona koncepcja będzie przenosiła obciążenia związane z przetwarzaniem obrazu na infrastrukturę chmurową. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala na scentralizowane zarządzanie wieloma statkami.

Warto podkreślić, że Zespół Coddiers do którego należą podchorążowie, ma już na swoim koncie wygraną w hackathonie Best Hacking League.