Porozumienie z MSWiA

02.08.2018

Głównym celem porozumienia podpisanego między Wojskową Akademią Techniczną a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie telekomunikacji, informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych, przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Podpisana przez rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Majewskiego umowa zapewnia współpracę obu instytucji w zakresie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz oraz promowanie wyników badań naukowych i rozwojowych w wyżej wymienionych obszarach, a także organizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych w obszarach bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizację staży i praktyk.

– Mam nadzieję, że to nasze porozumienie nie będzie tylko pustym dokumentem i że dzięki niemu uda się Państwu pozyskać wykształconych u nas najlepszych fachowców. Praktyki, wspólne projekty naukowe, już na etapie studiów, to znakomite pole do współpracy. Dotychczasowa współpraca z podległymi MSWiA formacjami – Policją, Strażą Graniczną i Strażą Pożarną – według mnie dobrze rokuje – powiedział rektor-komendant WAT.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyli także:

  • dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT – dziekan Wydziału Cybernetyki WAT,
  • ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski – zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT,
  • dr inż. Maciej Kiedrowicz – prodziekan Wydziału Cybernetyki WAT ds. współpracy i rozwoju,
  • Adam Adamczyk – dyrektor Departamentu Teleinformatyki (MSWiA),
    z których trzej ostatni będą odpowiedzialni za kontakty pomiędzy instytucjami oraz realizację porozumienia w praktyce.

Goście zwiedzili Laboratorium Badawcze Kryptologii oraz Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego i Symulacji Rozszerzonej, gdzie zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami naszych naukowców, które mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz wyszkolenie pracowników podległych MSWiA służb.

Nike Air Max