Potęgometria - czyli jak mierzyć i prognozować potęgę państwa

27.11.2017

W dniu 19 listopada 2017 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY wystąpił z gościnnym wykładem prof. dr hab. Mirosław Sułek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem prelekcji szacownego gościa była potęgonomia, czyli nauka o potędze państwa (jednostki politycznej) oraz metody modelowania i pomiaru tejże potęgi (potęgometria).

Celem wykładu było ożywienie interdyscyplinarnego dyskursu naukowego w obszarze metrologii  systemów i procesów bezpieczeństwa, w tym  naukowych narzędzi analizy i ewaluacji bezpieczeństwa.

Wykład otworzył prof. dr hab. Bogusław Jagusiak - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, który podkreślił jego fundamentalną misję, czyli propagowanie interdyscyplinarnego paradygmatu w kształceniu i badaniach bezpieczeństwa narodowego. Kompleksowe (holistyczne) podejście przywraca jedność zatomizowanej nauce, podzielonej na obszary, dziedziny i specjalności. Przywraca również jedność w poznaniu rzeczywistości, która  wymuszona została przez atomizację nauki.

W pierwszej części wykładu prelegent przedstawił podstawową konwencję terminologiczną, założenia i postulaty  modelowania potęgi państwa oraz wybrane metody jej analizy i ewaluacji. Druga część wykładu zarezerwowana była na praktyczne zastosowanie przez słuchaczy zdobytej wiedzy. W tej części prelekcji pojawiły się również liczne pytania i dylematy, które stanowiły zaczyn do  dyskusji wśród zgromadzonego gremium  doktorantów w dyscyplinie  nauki o bezpieczeństwie. W części końcowej wykładu kierownik ZBN wręczył prof. Sułkowi honorowe odznaczenie WAT.

Stwierdzić trzeba, że wykład doskonale wpisał się w strategię rozwoju IOZ przy założeniu „utwardzania” nauk o bezpieczeństwie i dążenia do uczynienia mierzalnym tego, co jeszcze mierzyć się nie da w tejże dyscyplinie naukowej. Chodzi bowiem o to, żeby działalność społeczna na rzecz bezpieczeństwa bazowała nie na zgadywaniu, intuicji czy też domysłach, dotyczących podejmowanych decyzji, ale na wiedzy płynącej z należycie uzasadnionych twierdzeń naukowych.

Nike Air Max 270