Powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021

05.10.2020

Informujemy, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 zostaną utworzone dodatkowe grupy powtórzeniowe z następujących przedmiotów: 

 • Bazy danych   
 • Języki i techniki programowania
 • Fizyka II
 • Matematyka I
 • Matematyka II 
 • Matematyka dyskretna I
 • Wstęp do kryptologii
 • Wprowadzenie do automatyki
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Struktury algebraiczne
 • Systemy operacyjne
 • Technologie JavaEE

Zajęcia są w trakcie planowania. Studenci, którzy otrzymali zgodę dziekana na powtarzanie przedmiotów oraz dokonali stosownych opłat, będą mogli zapisać się na powtarzanie przedmiotów do grup zajęciowych w systemie USOS. O uruchomieniu zapisów studenci zostaną powiadomieni stosownym komunikatem.