Pożegnanie z WAT dr. inż. Henryka Burlagi

01.10.2020

W dniu 30 września b. r. w Sali Tradycji Wydziału Cybernetyki miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pan dr inż. Henryk Burlaga, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY, podjął decyzję o zakończeniu pracy w WAT.

Dr inż. H. Burlaga z Wojskową Akademią Techniczną związany był od ponad 60 lat, początkowo jako student (1953-1958), a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. Po zakończeniu studiów w WAT zaczął służbę na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Przyrządów Artyleryjskich w Fakultecie Artyleryjsko-Technicznym, by w roku 1961 trafić do nowo powstałej Katedry Eksploatacji Urządzeń Automatyki. Na Wydziale Cybernetyki dr inż. Burlaga rozpoczął pracę w 1968 roku jako starszy wykładowca w Katedrze Badań Operacyjnych. Na dalszym etapie swojej kariery w WAT pełnił następujące funkcje: kierownika Zakładu Metod Matematycznych w Katedrze Badań Operacyjnych Wydziału Cybernetyki WAT, zastępcy szefa ds. naukowych w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania WAT, komendanta tego instytutu oraz zastępcy komendanta WAT ds. ekonomiczno-organizacyjnych. Ostatnie lata pracy dr Burlaga związał z Instytutem Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki, gdzie pracował jako nauczyciel akademicki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1971.

Obecny dziekan i byli dziekani Wydziału Cybernetyki, koledzy i współpracownicy podziękowali Panu dr. inż. Henrykowi Burladze za wieloletnie zaangażowanie dydaktyczne, organizacyjne i naukowe oraz wkład włożony w rozwój Wydziału Cybernetyki, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.