Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka

09.03.2023

Z końcem 2022 r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała oceny programowej kierunku Informatyka. Uchwałą nr 116/2023 z dn. 23.02.2023 r. PKA zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku, a co za tym idzie potwierdziła, że proces kształcenia na naszym wydziale, na ww. kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Kierunek Informatyka uzyskał prestiżowy Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Zawsze dla studenta - doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. Ocena programowa jest ważna do roku akademickiego 2028/29.

Polska Komisja Akredytacyjna (do 2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) to gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach. Została utworzona 1 stycznia 2002. PKA swoją misję realizuje poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_pka_inf_2023-2028.pdf429.45 KB