Aktualności pracownicze

15.10.2021 // Zespoły z WCY nagrodzone z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości w sali kinowej Klubu WAT nagrodzono za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne szczególnie zasłużonych wykładowców, naukowców i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej. Z Wydziału Cybernetyki za osiągnięcia dydaktyczne uhonorowano dwa zespoły.

11.10.2021 // XXXI Zjazd Dziekanów

W dniach 14-16 października 2021 roku, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się XXXI Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. Nie zabraknie na nim również Władz Wydziału Cybernetyki.

08.10.2021 // Zmarł Sławomir KOZARSKI

W dniu 1.10.2021 r. zmarł płk w st. spocz. dr inż. Sławomir Kozarski, długoletni zasłużony pracownik WCY. Uroczystości żałobne odbędą się 12.10.2021 r. o 14:30 na Cm. Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa). Autokar podstawiony zostanie o godz. 13:30 wejście "E" bud. 100.

08.10.2021 // Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W dniu 6 października br. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22 w Wydziale Cybernetyki.

07.10.2021 // Wydział Cybernetyki partnerem Nocy Innowacji

Noc Innowacji to szansa, aby poznać osiągnięcia polskiej nauki i biznesu, a także przekonać się jak cyfryzacja, zaawansowane technologie i robotyka zmieniają nasz świat. Nasz wydział w wydarzeniu reprezentował będzie Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa.

17.09.2021 // Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym r.a. 2021/2022

UWAGA - prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Dziekana Wydziału Cybernetyki określającego organizację procesu dydaktycznego na naszym wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

14.09.2021 // Sukces WCY na szóstym Międzynarodowym Konkursie Innowacji Wynalazczych iCAN

iCan to dla wynalazców najważniejsze targi w Kanadzie. Jest to miejsce globalnej wymiany, w którym uczestnicy z całego świata prezentują swoje kreatywne pomysły i produkty. Wydział Cybernetyki zaprezentował na targach trzy wynalazki, wszystkie nagrodzono medalami.

10.09.2021 // Wydział Cybernetyki realizuje projekt w ramach CyberSecIdent IV

WCY jako partner konsorcjum rozpoczął realizację projektu pt. „Uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomware”. Za realizację całości prac projektowych odpowiadają eksperci z Instytutu Matematyki i Kryptologii naszego wydziału.

07.09.2021 // Systemy informatyczne z Wydziału Cybernetyki na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

Na MSPO w Kielcach (trzeciej wystawie w Europie, po Paryżu i Londynie) WCY pokaże dwa systemy informatyczne: Zestaw narzędzi informatycznych do planowania strategicznego rozwoju zdolności obronnych państwa oraz BotTrop - system wykrywania botów w sieci korporacyjnej.

06.09.2021 // Szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Legii Akademickiej

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji przyszłych oficerów rezerwy w grupie osobowej cyberbezpieczeństwo na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie prowadzone jest przez nauczycieli akademickich WCY, WEL oraz WLO.

18.08.2021 // Bieżąca organizacja pracy i procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

Dziekan Wydziału Cybernetyki uchyla wydane w roku akad. 2020/2021 wytyczne oraz zalecenia sanitarno-higieniczne i organizacyjne. Utrzymują moc wydane przez Rektora WAT „Wytyczne w zakresie działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID-19”.

13.08.2021 // Wyróżnienia dla pracowników WCY z okazji Święta Wojska Polskiego

Z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, rektor-komendant WAT wręczył medale oraz wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej. Niezmiernie cieszy, że podczas uroczystości odznaczonych z Wydziału Cybernetyki zostało łącznie aż 10. pracowników.

20.07.2021 // Zespół z naszego wydziału uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach CWIX 2021

Podczas tegorocznej edycji ćwiczeń wspólnie z Laboratorium Badawczym Armii USA, holenderską firmą Wonderbit oraz NATO zespół z WCY przetestował rozwiązanie zapewniające bezpieczną integrację Internetu Rzeczy z systemami wykorzystywanymi w trakcie operacji wojskowych.

19.07.2021 // Jubileuszowy zjazd absolwentów WCY rocznik 1970

W lipcu br. odbył się od dawna planowany i przekładany ze względu na pandemię jubileuszowy zjazd absolwentów Wydziału Cybernetyki rocznik 1970. Rocznik wyjątkowy, ponieważ jego absolwenci byli pierwszymi podchorążymi wypromowanymi przez WCY na stopień oficerski.

13.07.2021 // Dr Bliźniuk ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk z Wydziału Cybernetyki został ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa. Pracownik Instytutu Systemów Informatycznych będzie członkiem komitetu ds. rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Gratulujemy!

06.07.2021 // Pochlebne opinie na temat studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dobiegła końca II edycja studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wybór naszych studiów. WCY jest dumny ze swoich absolwentów, a Ich pozytywne opinie są najlepszą nagrodą dla kadry zaangażowanej w realizację studiów.

06.07.2021 // Zmarł Bogdan MISZCZAK

W dniu 6.07.2021 r. zmarł Bogdan Miszczak, długoletni pracownik Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 9.07.2021 r. o 13:00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach. Zmarły spocznie na cmentarzu w Brwinowie.

02.07.2021 // Współpraca z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych

1 lipca 2021 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy WAT oraz ITWL, która przebiegać będzie m.in. w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, a także w zakresie wytwarzania symulatorów konstruktywnych i wirtualnych oraz rozwiązań kryptograficznych.

01.07.2021 // Nagroda dla projektu opracowanego przy udziale naszych naukowców

29 czerwca br. odbyła się w Warszawie uroczystość uhonorowania laureatów konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” za 2021 i 2020. Wśród nagrodzonych trzecie miejsce zajął opracowany przy udziale WCY - pojazd ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK.

30.06.2021 // Reprezentanci WCY na tenisowym podium

W dniach 23-24 czerwca odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rektora-Komendanta WAT. W singlu pierwsze miejsce zajął Michał Szymerski, trzecie - Dziekan Wydziału Cybernetyki Zbigniew Tarapata. Warto podkreślić, że Dziekan naszego wydziału zajął również drugie miejsce w deblu.

Strony