Pracownik WCY w gronie ekspertów na Seminarium Cyberbezpieczeństwa na polu walki

31.03.2021

Grupa Defence24 przeprowadziła seminarium online dot. cyberbezpieczeństwa i walki elektronicznej. Grono ekspertów reprezentujących Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarię Prezesa RM, Siły Zbrojne RP z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej uzupełnił płk dr inż. Rafał Kasprzyk - zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki.

Pułkownik odnosząc się do szkolenia specjalistów zajmujących się obroną cyberprzestrzeni wskazał, że kształcenie inżynierów wymaga czasu i nie można szukać w tym przypadku drogi na skróty. Ponadto podkreślił, że w obszarze cyber i IT czeka nas duża dynamika zmian i należy podnosić świadomość zagrożeń i szans z tym związanych oraz przede wszystkim uczyć analitycznego i abstrakcyjnego myślenia. Wydział Cybernetyki WAT uczy rozumienia procesów technicznych, znajomości modeli, metod i algorytmów, co pozwala naszym absolwentom precyzyjnie definiować problemy i poszukiwać rozwiązań z wykorzystaniem różnych narzędzi – zaznaczył Pułkownik. Na Wydziale Cybernetyki nie skupiamy się na narzędziach, gdyż jest to wiedza, która szybko się starzeje i nie jest istotą kształcenia na uczelniach wyższych – podsumował. 

Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora seminarium.