Prowadzone przez nasz Wydział kierunki studiów z prestiżowymi certyfikatami PKA

09.03.2023

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, że dwa kierunki studiów prowadzone przez Wydział Cybernetyki WAT uzyskały prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 118/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. wyrażając dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia przyznało Wydziałowi Cybernetyki WAT Certyfikaty Doskonałości Kształcenia w kategoriach: 

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego – studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim,
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów na kierunku Informatyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego – studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło tym samym, że wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

Przyznany certyfikat potwierdza, że nasz Wydział wdraża skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej;
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia.

Jesteśmy tym samym jedynym Wydziałem w Polsce z Certyfikatami Doskonałości Kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach!

Warto przypomnieć, że z końcem 2021 r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała oceny programowej kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Uchwałą nr 143/2022 z dn. 10.03.2022 r. PKA zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku, a co za tym idzie potwierdziła, że proces kształcenia na ww. kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_pka_certyfikaty.pdf417.81 KB
PDF icon uchwala_pka_inf_2023-2028.pdf429.45 KB
PDF icon uchwala_pka_kic_2022-2027.pdf221.46 KB