Prymus Wydziału Cybernetyki

12.08.2021

Najlepszy student na roku, wzorowy podchorąży, już teraz podporucznik Wojska Polskiego. Zanim zdobył pierwsze oficerskie gwiazdki włożył wiele wysiłku podczas wymagających studiów technicznych na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Z dumą przedstawiamy sylwetkę prymusa tegorocznej promocji oficerskiej - ppor. mgr inż. Michała Zimonia, który ukończył studia na naszyn wydziale z najwyższym wynikiem.

Podporucznik Zimoń to absolwent Wydziału Cybernetyki kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo (specjalność  bezpieczeństwo informacyjne). Studia ukończył z ogólnym wynikiem 4,39. Pracę magisterską pt. „Architektury i zastosowania generatywnych sieci antagonistycznych” zrealizował pod opieką płk. dr. inż. Rafała Kasprzyka, któremu zawdzięcza swój rozwój naukowy. Podjęcie studiów wojskowych rozważał już w gimnazjum, ostatecznie wybrał WAT, który łączy studia politechniczne z wojskowymi. Podkreśla, że studia na Wydziale Cybernetyki pod kierownictwem doświadczonych specjalistów pozwoliły mu na poszerzenie wiedzy na temat analizy sieci społecznościowych, wytwarzania i zapobiegania złośliwemu oprogramowaniu, a przede wszystkim w dziedzinie, która najbardziej mu się spodobała, czyli uczenia maszynowego. Wymiernym efektem kształcenia w WAT jest zajęcie przez drużynę "Daebak" (której był członkiem) pierwszego miejsca w konkursie programistycznym NATO TIDE Hackathon 2021. W przyszłości chciałby przyczynić się do szerszego wykorzystania uczenia maszynowego w Wojsku Polskim.

Serdecznie gratulujemy!