Przedłużanie ważności legitymacji studenckich

06.03.2023

Starości grup proszeni są o zebranie i dostarczenie do dziekanatu wszystkich legitymacji studentów danej grupy, w terminach:

  • 18.03.23 r. oraz 25.03.23 r. dla studiów niestacjonarnych,
  • w okresie od 20.03.23 r. do 31.03.23 r. dla studiów stacjonarnych.

Dostarczenie legitymacji do przedłużenia prosimy wykonać we wskazanych wyżej dniach do godz. 10:00, odbiór nastąpi po godz. 13:30.