Rekrutacja do programu MOST

31.08.2021

 

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST 
SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2021/2022
1-10 WRZEŚNIA 2021

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu MOST, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej:
http://most.amu.edu.pl/

Rejestracja do udziału w programie MOST:
https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Koordynator uczelniany programu MOST 
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
Budynek 100, pokój 75
 tel. 261 839 316
e-mail: most.mostech@wat.edu.pl