Rekrutacja na studia drugiego stopnia

20.01.2022

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec). Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

Wydział Cybernetyki prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

  • informatyka - studia stacjonarne – 80 miejsc
  • kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia stacjonarne – 40 miejsc

Uruchomienie kierunku uzależnione będzie od liczby zarejestrowanych kandydatów, a decyzję w tej sprawie, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla danego kierunku.

Więcej informacji na stronie WAT.