Rekrutacja na studia II stopnia

29.12.2022

Rekrutacja na studia cywilne II stopnia trwa do 14 lutego 2023r. Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

  • identycznych jak realizowane w WAT;
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

Na Wydziale Cybernetyki rekrutacja prowadzona jest na oba kierunki, tj. informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Co ważne, możliwe jest studiowanie według indywidualnego programu studiów. Taki program jest konstruowany wspólnie przez opiekuna naukowego oraz studenta. Ta forma kształcenia skierowana jest do uzdolnionych studentów pragnących zdobyć poszerzoną, w stosunku do programu studiów, wiedzę w wybranej przez siebie specjalności.

Kalendarium:
Rekrutacja: 01.12.2022r. - 14.02.2023r.
Lista przyjętych: 18.02.2023r.
Rekrutacja uzupełniająca: 20-23.02.2023r.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

Dodatkowo zachecamy do zapoznania sie z filmikiem instruktażowym rejestracji na studia przez IRK (internetowy system rekrutacyjny).

 

foto. Alicja Szulc