Rekrutacja na studia wojskowe przedłużona

02.06.2022

Rekrutacja na wojskowe jednolite studia magisterskie została przedłużona do 1 lipca 2022 r. Rejestracja na studia cywilne trwa bez zmian do 15 lipca 2022 r.

W Wydziale Cybernetyki można wybrać studia na dwóch kierunkach: informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Rekrutacja prowadzona jest zarówno na studia cywilne, jak i wojskowe.

Rejestracja na studia cywilne:

  • wypełnienie w terminie od 1 marca do 15 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów – IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK,
  • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji (tj. do 15 lipca 2022).

Kwalifikacja na studia cywilne:

  • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata,
  • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia cywilne.

Podstawowe wymagania, które musi spełnić kandydat na studia wojskowe:

  • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
  • polskie obywatelstwo,
  • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • niekaralność,
  • język angielski zdany na maturze lub na egzaminie zorganizowanym przez WAT. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.

Zapraszamy na kierunki studiów oferowane przez Wydział Cybernetyki!