Rekrutacja na studia zagraniczne 2023/2024 w ramach programu ERASMUS+

06.03.2023

 

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024. Przyjmowanie zgłoszeń od 8.03 do 17.03.2023 r. Wyjazd na studia do uczelni zagranicznej to niepowtarzalna okazja, by rozwinąć swoje umiejętności. To zdobywanie wiedzy w sytuacji wielkiego pozytywnego wrażenia nowego miejsca, co daje dodatkową dawkę energii, by móc się zrealizować. Masz również szanse poznać wspaniałych ludzi z różnych części świata.

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów ( I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. Zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego;
 5. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 6. Dokumenty potwierdzające :
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Biuro Programu ERASMUS+ (budynek 100, pokój 88).

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA, prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości języka obcego.

Więcej szczegółów na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/.

Zachęcamy do aplikowania.