Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+ w WAT na semestr letni 2020/2021 otwarta!

05.10.2020

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści! To wspaniała przygoda, z której wraca się z nowymi umiejętnościami, bogatymi doświadczeniami i wiedzą, które są świetnym wkładem w rozwój osobisty. To szansa na zobaczenie wielu ciekawych miejsc, oraz na nawiązanie fantastycznych przyjaźni. Przed wzięciem udziału w rekrutacji kandydaci powinni zapoznać się z Zasadami udziału studentów, doktorantów i absolwentów w programie Erasmus+, dostępnymi pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/  - dokumenty tam zamieszone należy składać w budynku 100, p. 88 (lub e-mail). 

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego i studenci z niepełnosprawnością mogą wyjechać w ramach PO WER. Projekt PO WER  jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ .