Rektor WAT powołał prodziekana ds. naukowych WCY

15.02.2021

Z dniem 11.02.2021 r. Rektor-Komendant WAT na wniosek dziekana Wydziału Cybernetyki powołał dr. hab. inż. Janusza Furtaka, prof. WAT  do pełnienia funkcji prodziekana ds. naukowych Wydziału Cybernetyki.

Dr hab. inż. Janusz Furtak jest związany zawodowo z Wydziałem Cybernetyki WAT od roku 1990. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teleinformatyki i Automatyki, w latach 2008-2016 powierzono Mu pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Teleinformatyki i Automatyki. W latach 2016-2020 był dyrektorem Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa (po zmianie nazwy instytutu). Od wielu lat jest certyfikowanym instruktorem Akademii Cisco (certyfikaty CCNA, CCNA Security, IoT Security, w tym certyfikat instruktora Akademii Cisco). Przy jego udziale w 2001 r rozpoczęła swoje działanie Lokalna Akademia CISCO przy Wydziale Cybernetyki. Jest autorem lub współautorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych w obszarze informatyki oraz promotorem ponad 80 absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Panu prodziekanowi życzymy sukcesów w pracy na rzecz Wydziału Cybernetyki.