Rektor WAT powołał prodziekan(a) ds. studenckich WCY

08.01.2021

Z dniem 1. stycznia b.r. Rektor-Komendant WAT, na wniosek dziekana Wydziału Cybernetyki, powołał do pełnienia funkcji prodziekana ds. studenckich WCY p. dr Joannę PIASECKĄ z Instytutu Matematyki i Kryptologii.

Na spotkaniu z kierownictwem Wydziału Cybernetyki dziekan WCY, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, wręczył p. dr Joannie Piaseckiej akt powołania do pełnienia funkcji prodziekana ds. studenckich oraz przedstawił skład osobowy kierownictwa.

Pani dr Joanna Piasecka jest absolwentką matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Od 2008 roku pracuje w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy (od 1 stycznia 2021 na stanowisku adiunkta). Wykładała wiele przedmiotów, m. in.: matematykę finansową (WCY), rachunek prawdopodobieństwa (WCY), matematykę (II stopień WTC i WEL). Ponadto wykłada podstawowe przedmioty matematyczne na pierwszym roku studiów (WEL). Nauczanie matematyki jest pasją Pani dr Piaseckiej. W 2019 roku ukazała się Jej książka pt.: ,,Algebra liniowa z elementami geometrii’’, w której stara się w sposób zrozumiały przedstawić materiał z przedmiotu Matematyka 1. Pani dr Piasecka zbudowała również stronę internetową dla studentów www.wyznacznik.pl. Zawiera ona większość zagadnień matematycznych, poruszanych na pierwszym roku studiów technicznych.

Od wielu lat bierze czynny udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego, organizowanym przez Wydział Cybernetyki. Od ubiegłego roku zajmuje się również jego koordynacją i współtworzy zadania konkursowe.

Warto podkreślić, że w ankietach studenckich p. dr J. Piasecka uzyskuje bardzo wysokie oceny (powyżej 4.8). Jest w nich ceniona m.in. za bardzo życzliwe podejście do studentów.

Pani prodziekan gratulujemy i życzymy samych sukcesów.