Samowolne Konsultacje Studenckie Wydziału Cybernetyki czyli CyberSKSy

13.05.2022

Co to?
CyberSKSy to zajęcia organizowane z inicjatywy podchorążych z Wydziału Cybernetyki, prowadzone przez studentów dla studentów (głównie I roku studiów). Podczas spotkań omawiane są zagadnienia, które należy opanować podczas studiów, a które mogą sprawiać trudność. Zajęcia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Pomysłodawcą i koordynatorem konsultacji jest sierż. pchor. Jakub Grątkiewicz (student studiów indywidualnych III roku informatyki), a opiekunem naukowym Zastępca Dziekana płk Rafał Kasprzyk.

Jak zgłosić swój udział w zajęciach lub temat zajęć?
Studenci zgłaszają swój udział oraz tematy zajęć i zakres tematyczny do koordynatora CyberSKS-ów, który ustala osobę prowadzącą spotkanie oraz jego termin. Informacja o konsultacjach przekazywana jest za pomocą kanału komunikacyjnego na platformie Microsoft Teams (zespół CyberSKS - Samowolne Konsultacje Studenckie Wydziału Cybernetyki).

Spotkania
Pierwsze spotkanie z cyklu CyberSKS-ów odbyło się 28 kwietnia br. Wzięło w nich udział aż 25 studentów pierwszego roku studiów wojskowych Wydziału Cybernetyki. Zajęcia poprowadził pomysłodawca inicjatywy.
W ramach pierwszych konsultacji omówiono zagadnienia dotyczące przedmiotu „Wprowadzenie do programowania”. Podczas części teoretycznej zajęć wykorzystano liczne autorskie przykłady kodu. W części praktycznej studenci mogli zweryfikować pozyskaną wiedzę wspólnie rozwiązując zadania. Konsultacje spotkały się z bardzo dużym zaangażowaniem studentów, którzy zadawali wiele pytań oraz zgłaszali różne problemy do wyjaśnienia.
Drugie spotkanie odbyło się 10 maja br. Tematem zajęć były dynamiczne struktury danych i ich implementacja i wykorzystanie.

Inicjatywa CyberSKS-ów zapoczątkowana została przez podchorążych Wydziału Cybernetyki, ale skierowana jest zarówno do studentów wojskowych, jak i cywilnych.

 

fot. st. szer. pchor. Julia Słowińska