Seminarium naukowe Big Data w Siłach Zbrojnych RP

24.05.2022

Tematem czwartego seminarium w ramach cyklu NUP 2X35 EDTs dotyczącego technologii przełomowych i wyłaniających się (Emerging and Disruptive Technologies), które odbyło się 17 maja br. było zastosowanie technologii Big Data w Siłach Zbrojnych RP.

Organizatorami seminarium były Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Departament Innowacji MON oraz Wojskowa Akademia Techniczna. W wydarzeniu uczestniczył Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Jednym z prelegentów był pracownik Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki dr inż. Marcin Mazurek.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z kierunkami badań i rozwoju technologii Big Data w Polsce i na świecie, z możliwościami wykorzystania ich na współczesnym i przyszłym polu walki oraz zidentyfikowanie istniejących i przyszłych elementów Big Data na potrzeby projektu „Future Task Force”.  W ramach seminarium dyskutowano o możliwościach użycia Biga Data w komunikacji bezprzewodowej oraz w analityce pola walki. Podjęto także temat wykorzystania tych technologii do analiz modeli aktywności sektora państwowego w przestrzeni informacyjnej. W gronie prelegentów byli przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Politechniki Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Dr inż. Marcin Mazurek z Wydziału Cybernetyki omówił analitykę w systemach Big Data na przykładzie systemów przewidywania i zapobiegania awarii. Zadaniem tych systemów jest dostarczenie informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia w najbliższym czasie awarii w urządzeniu lub jego podzespole. Taka informacja może zostać wykorzystana do podjęcia działań naprawczych zanim dojdzie do awarii oraz uniknięcia kosztów przestoju. Wskazał jednocześnie trzy cechy takich zbiorów, które sprawiły, że systemy analizy danych, czyli hurtownie danych przestały sobie radzić. Są to: ilość czyli wolumen danych, różnorodność, tj. brak możliwości zapisania np. w formie tabeli i szybkość napływu danych. Na początku XXI wieku powstał termin Big Data, który wskazywał czy do przetwarzania danych potrzebne są nowe architektury i metody. Obecnie termin Big Data jest już synonimem nie tylko zbiorów danych, ale i narzędzi, które pozwalają na ich przetwarzanie.

Projekt opracowywania oraz wdrażania do sił zbrojnych przełomowych i wyłaniających się technologii (Emerging & Disruptive Technologies – EDTs) realizuje NATO Scientific Technology Organization (NATO STO). Obejmuje on technologie kosmiczne, Big Data, sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne, technologie hipersoniczne, nowe technologie rakietowe, technologie kwantowe, biotechnologie i nowoczesne materiały.