Spotkanie dla studentów 2 roku Informatyki oraz Kryptologii i cyberbezpiczeństwa związane z wyborem specjalności

03.04.2019

11.04.2019 o godzinie 8:00 odbędzie się spotkanie ze studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka (sala 315, budynek 100) oraz Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (sala 313, budynek 100).
Spotkanie będzie związane z wyborem specjalności na kierunkach studiów.